"Data for City - Hackathon Otwartych Danych w Dzielnicy Ursynów"

Innowacyjność to znak czasów – dotyczy każdej sfery naszego życia. Innowacyjne miasta to nie tylko te, które wdrażają nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą np. sterowanie ruchem czy oświetleniem. Innowacyjność w nowoczesnym mieście idzie dalej – przekłada się także na nowoczesną współpracę samorządu z mieszkańcami. Poziom innowacji, czyli inteligencję miasta, określa się przez intensywność tej współpracy, oraz świadomość samych mieszkańców. Miasta współtworzone przez mieszkańców są bardziej przyjazne. Aby to osiągnąć, same miasta powinny wspierać innowacyjność i pomysłowość swoich mieszkańców, umożliwiać rozwój oraz tworzenie nowych inicjatyw. Kreatywne pomysły mogą umożliwiać zarządzanie biznesem, życiem codziennym, nauką, czy administracją publiczną.

Wiele z kreatywnych innowacji może opierać się na wykorzystaniu otwartych danych, czyli informacji gromadzonych, dostarczanych lub opłacanych przez organy publiczne, które są bezpłatnie udostępniane do ponownego wykorzystania w dowolnym celu. Aktualna inicjatywa realizowana przez Urząd Miasta Dzielnicy Ursynów wpisuje się w strategię Innowacyjnego miasta. Ma ona za zadanie dać mieszkańcom możliwość współtworzenia rozwiązań usprawniających działanie miasta dzięki wykorzystaniu właśnie otwartych danych. Korzyści, jakie można czerpać z otwartych danych są różne m.in. usprawnienie administracji publicznej, wzrost gospodarczy w sektorze prywatnym, czy zwiększanie dobrobytu społecznego. Dzięki otwartym danym można podnosić wydajność, usprawniając tym samym funkcjonowanie usług publicznych, podnosić wydajność procesów i usług publicznych, wskazywać na obszary niepotrzebnych wydatków. Mieszkańcy mogą czerpać korzyści z łatwiejszego dostępu do informacji, treści i wiedzy, co z kolei przekładać się może na tworzenie innowacyjnych usług i nowych modeli biznesowych. Otwarte dane wspomagają współpracę, uczestnictwo i innowacje społeczne.

Harmonogram

 • Faza wstępna: Nabór zespołów, wybór inicjatyw, działania przygotowawcze
 • 09.11.2023r: Oficjalne otwarcie Projektu „Data for City” – START – Ursynowskie Centrum Kultury
 • 14.11.2023r: Spotkanie z uczniami szkół podstawowych – aula Urzędu Dzielnicy
 • 16.11 – 08.12.2023r: Spotkanie z uczniami szkół średnich
 • 29.11.2023r: Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Ursynów - „Jak technologie zmieniają nasze miasta” - dr Sebastian Grabowski – UrsynLab
 • 05.12.2023r: Przekazanie prac do Komisji – Obrady Jury – ocena i wybór najlepszych aplikacji rozwiązań
 • 12.12.2023r: Oficjalne zakończenie Projektu „Data for City” – META – Ursynowskie Centrum Kultury

Nagrody

Pula nagród: 30 000 zł

Konkurs 1 - stworzenie aplikacji w oparciu o otwarte dane - studenci, mieszkańcy, uczestnicy pełnoletni

 • Nagroda 1 - 10.000 zł
 • Nagroda 2 - 6.000 zł
 • Nagroda 3 - 4.000 zł

Konkurs 2 - sprzygotowanie makiety lub prezentacji inteligentnego miasta - uczniowie szkół średnich

 • Nagroda - 5.000 zł

Konkurs 3 - stworzenie koncepcji innowacyjnego miasta - uczniowie szkół podstawowych

 • Nagroda - 5.000 zł

Regulamin